Betingelser

Betingelser for opphold hos Leontin`s Hund.

 • Mottak og levering av hund skal skje etter avtale
 • Hunden skal ha med gyldig vaksinasjonsattest eller pass ved ankomst
 • Hunden skal være fysisk og mentalt frisk
 • Eier blir økonomisk belastet hvis hunden må ha tilsyn av veterinær under oppholdet. Eier blir alltid kontaktet først
 • Vi har ansvarsforsikring på alle kunder. Eventuelle veterinærutgifter dekkes av kunden sin egen hundeforsikring
 • Leontin`s Hund er ikke erstatningspliktig hvis hunden dør under eller etter oppholdet, med mindre det er utvist grov uaktsomhet fra vår side
 • Enkeltrom, lek, turer, trening (tilpasses hvert enkelt individ), valgfri hundemat og evt. medisinering er inkludert.
 • Hunden vil sove innendørs om natten og vil stå ute i hundegård på dagen, hvis vær og vind tillater det
 • Meld ifra hvis hunden ikke skal på sosial medier (Facebook og Instagram)
 • Registreringsskjema skal være utfylt, lest og forstått
 • Kunden belastes for den dagen hunden blir levert (innlevering før kl 18.00) og til og med den dagen den blir hentet.